Veganismul este o dietă și un stil de viață care caută excluderea folosirii animalelor pentru mâncare, îmbrăcăminte, sau orice alt scop. Cel mai comun motiv pentru a fi vegan este angajamentul etic sau convingerea morală în privința drepturilor animalelor, mediul înconjurător, sănătatea umană și griji religioase sau spirituale.
Definiții vegan-vegetarieni

(1) Un produs alimentar este vegan dacă nu este un produs animal și dacă următoarele substanțe nu sunt utilizate și nu sunt adăugate la nici o etapă de producție sau prelucrare, dacă sunt de origine animală:
– ingrediente (inclusiv aditivi, materiale purtătoare, arome, enzime) sau
– agenți de procesare sau
– articolele care nu sunt aditivi, dar care sunt utilizate în același mod și în același scop ca și agenții de procesare,

(2) produse vegetariene – nu sunt relevante
(3) Produsul poate fi etichetat ca vegan sau vegetarian chiar dacă conține părți neintenționate de origine animală și, prin urmare, nu este conform cu alineatele (1) și (2), în cazul în care părțile de origine animală nu pot fi prevenite în conformitate cu bunele practici de fabricație în toate etapele producție și prelucrare.
(4) Alineatele (1) – (3) se aplică și în cazul în care un produs alimentar transporta informații pe care consumatorul le consideră egale cu termenii „vegan” sau „vegetarian”.